MADDE 1: TARAFLAR

Bir tarafta adresi [Şirket Adresi] olan [Şirket Adı] (Bu sözleşmede kısaca “Sağlık Vadi” diye anılacaktır), diğer tarafta aşağıda bilgileri yer alan tüketici(ler) arasında aşağıdaki şartlar çerçevesinde Mesafeli Satış Sözleşmesi düzenlenmiştir.

MADDE 2: KONU

İş bu sözleşmenin konusu; Sağlık Vadi’nin, tüketiciye https://www.saglikvadi.com/ internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, satış fiyatı ve koşulları belirtilen sağlık ve wellness hizmeti ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 3: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

3.1. Tüketici, Sözleşme bedelini, kredi kartı ile Sağlık Vadi’ne ait site üzerinden ya da Sağlık Vadi’nin belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/havale yolu ile ödeyecektir.

3.2. Sağlık ve wellness hizmeti ile ilgili internet tanıtım sayfasında ve Rezervasyon Belgesi’nde ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki hizmetler ekstra ücrete tabidir. Özellikle, satın alınan hizmete; tüketicinin, sağlık ve wellness hizmetine dahil hizmetler dışında alacağı ekstra hizmetlerin bedeli dahil değildir.

3.3. Tüketici, sözleşme bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Anılan süre içinde belirtilen ödemenin gerçekleştirilememesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir.

3.4. Tüketici, Kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, Sağlık Vadi tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4: CAYMA, İPTAL, DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER

4.1. Yapılan rezervasyonlarda cayma, iptal ve değişiklikler için Destek Hattı ([Destek Hattı Numarası]) ile irtibata geçilmesi veya [E-posta Adresi]’na geçerli gerekçenin gönderilmesi veya yazılı ve/veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi gerekmektedir.

4.2. Cayma, iptal ve değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a. Tüketici; mesafeli sözleşmesinin sağlık ve wellness hizmetine ilişkin olması durumunda, hizmetin kendisine sunulmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Sağlık Vadi’ne bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Sağlık ve wellness hizmeti gibi hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketici onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Tüketici, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini, yukarıda açıklandığı şekilde 14 (on dört) günlük süre geçtikten sonra veya cayma hakkı sona ermeden başlayan hizmetlerde cayma hakkını kullanamayacağını ve herhangi bir bedel iadesi yapılmayacağını peşinen kabul eder.

b. Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli wellness ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.

c. Tüketici, ön ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili istediği değişikliği, Sağlık Vadine girişten en geç 7 gün öncesine kadar yazılı olarak belirtmediği sürece, iş bu sözleşmede ve rezervasyonda yazılı konaklama şekilleri ve koşulları geçerli olacaktır.

d. Tüketicinin sağlık ve wellness hizmeti alacağı tesise gidemeyeceğini/ulaşamayacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda Sağlık Vadi, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları hizmetin başlangıç tarihinden sonraki 24 saat içinde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

e. Sağlık Vadi, kendisinin sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde, tüketicinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri tüketiciye iade etmek zorundadır.

4.3. Tüketici rezervasyonundaki tarih haricindeki değişiklik taleplerini, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Sağlık Vadi’ne bildirmek kaydı ile değerlendirmeye alınır. Sağlık Vadi, bu değişiklik talebini imkanlar ölçüsünde ele alır; gerçekleşemeyen değişiklik taleplerinden dolayı Sağlık Vadi’ne herhangi bir itirazda bulunulamaz veya Sağlık Vadi sorumlu tutulamaz.

4.4. Erken ayrılma durumunda tüketici, sözleşme bedelinin tamamını ödemekle sorumlu olduğunu ve bu bedeli Sağlık Vadi’ne ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.5. Yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına veya banka hesabına yapılır.

MADDE 5: DİĞER HÜKÜMLER

5.1. İş bu sözleşmeye konu sağlık ve wellness hizmeti ile ilgili bilgiler, Tüketici tarafından Sağlık Vadi’nin internet sitesinden incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Sağlık ve wellness hizmeti bedeli ve ödeme şekli internet sitesi üzerinden rezervasyon tamamlanmadan tüketici tarafından görülür ve tüketici kendi isteğine bağlı olarak ödeme seçeneklerinden birini tercih eder. Tüketici kredi kartı bilgilerini sisteme girerek ödemesini tamamlar. Kredi kartı bilgilerinin girileceği sistem uluslararası güvenlik yazılımınca korumalı durumda olup, herhangi bir şekilde bilgilerin görülmesi veya kopyalanması mümkün değildir. Ancak, Tüketicinin bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya Tüketicinin ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden Tüketicinin uğrayabileceği zararlardan Sağlık Vadi’nin herhangi bir cezai şart veya tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, bu nedenlerle oluşabilecek zararları da Tüketiciye rücu etme hakkı bulunmaktadır.

5.2. Tüketicinin, şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin, şikâyetçi olduğu halde hizmeti Sağlık Vadi yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikâyet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

5.3. Tüketici, bu sağlık ve wellness hizmeti sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu sağlık ve wellness hizmeti sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmiştir.

5.4. Tüketici, bu sağlık ve wellness hizmeti ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen tesis hakkında her türlü bilgiyi Sağlık Vadi’ne ait web adreslerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra, bu sözleşmeyi okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder.

5.5. İptal edilmeksizin Sağlık Vadi’ne giriş yapılmaması halinde, sağlık ve wellness hizmeti bedeli iade edilmez. Ölüm, ciddi hastalık, ağır kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde, kullanılmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle Sağlık Vadi’ne geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez. 5.6. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada bir fark doğar ise, otele giriş anında tahsil edilir.

5.7. Sağlık Vadi’nde sağlık ve wellness hizmeti alacak kişilerin isimleri, sağlık ve wellness hizmetinin yapılacağı tesis-oda tipi, hizmet sistemi; iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Sağlık Vadi’nin internet sitesinde yayınlanan tanıtım sayfasında ve tüketici tarafından yapılan rezervasyon kayıtlarında açıkça yer almaktadır.

5.8. Tüketici, rezervasyonda belirtilen tarihler arasında sağlık ve wellness hizmeti alacaktır. Bu tarihler haricinde tesis müsait ise ve sağlık ve wellness hizmetini uzatma ile ilgili talebini ve ödemesini gerçekleştirdikten sonra tarihi uzatabilir. 5.9. Sağlık Vadi, tüketici adına yapılan rezervasyonlarda kaybolan eşyalar veya olası hasarlar konusunda sorumlu değildir.

5.10. Tüketici(ler), Sağlık Vadi’ne varış saatleri ne olursa olsun hizmetin başlamasının en erken saat 15:00’te mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın odaların en geç saat 12:00’de boşaltılması gerektiğini, akdi takdirde ek oda ücreti tahsil edileceğini ve tesiste alacakları ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.11. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri kişilerin bu sözleşmeyi okuyup kabul etmesi ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Sağlık Vadi, sözleşmeyi kabul eden kişilere ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.

5.12. Tüketici, sağlık ve wellness hizmeti konusunda bu sözleşme ile sağlanan hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Sağlık Vadi, sağlık ve wellness hizmeti konusunda ayıplı olması nedeniyle tüketiciye karşı sorumludur.

5.13. Faturalar rezervasyon esnasında tüketici tarafından fatura adresi bölümünde belirtilen adrese gönderilir. Şayet fatura adresi bölümü boş bırakılmış ise, iletişim bilgileri adresine fatura gönderilir. Faturanın; yanlış adres belirtilmesi veya teslim edilecek kişinin belirtilmemesi ya da belirtilen adreste bulunamamasından kaynaklanan, yapılamayan teslimatlarından Sağlık Vadi sorumlu değildir.

5.14. Çocuk indirimleri ebeveyn ile aynı odada konakladıklarında geçerlidir. Çocuklu ailelerin rezervasyonlarında Tüketici tarafından beyan edilen çocuk yaşı dikkate alınır. Ancak çocuğun, otele giriş kayıt esnasında tesis görevlisi tarafından talep edilen çocuk kimliğindeki yaşı ile beyan edilen yaşı arasında fark tespit edildiği takdirde, aradaki fiyat farkı Tüketici tarafından Sağlık Vadi’ne ödenerek gerekli değişiklik yapılır.

5.15. Sağlık Vadi, olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, grev-lokavt, savaş ihtimali, sel, yangın, öngörülemez teknik hususlar vb. hallerin mücbir sebep sayılacağını kabul eder. Bu gibi nedenler ile sağlık ve wellness hizmetinin başlamaması veya devamına engel teşkil eden hallerden dolayı Sağlık Vadi, sağlık ve wellness hizmetini iptal edebilir veya aynı kategori ve nitelikte aynı bölgede veya başka bir bölgede başka sağlık ve wellness hizmeti tesisine değiştirebilir. Bu gibi durumlarda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

5.16. Bayram, yılbaşı ve benzeri gibi özel günlerde ilan edilen sağlık ve wellness hizmetlerinde, tesisin iradesi dışında (örneğin, sağlık personelinin hastalanması) oluşan durumlarda, Sağlık Vadi sağlık personeli değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

5.17. Sağlık Vadi Rezervasyon/Kayıt belgesi, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, taraflar için bağlayıcıdır.

MADDE 6: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sağlık ve wellness hizmeti sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; öncelikle işbu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanacak olup, taraflar, yasal sınırlar içinde Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilirler. Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkeme; Sağlık Vadi’nin yerleşim yeri mahkemeleridir. Tüketici, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler internet sitesindeki tanıtım sayfasında ve kayıt (rezervasyon) belgesinde açıkça belirtilmiştir ve elektronik ortamda bu sözleşme metnini okuyup bilgi sahibi olduğunu onayladığını kabul eder.

MADDE 7: ONAY İş bu sözleşme, taraflarca elektronik ortamda okunup anlaşıldıktan sonra, tarafların elektronik ortamda kabul etmesi ile akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

[Şirket Adı]

Adres: [Şirket Adresi]

Telefon: [Şirket Telefonu]

E-posta: [Şirket E-posta Adresi]

Web Sitesi: [Şirket Web Sitesi]

Tüketici:

Adı Soyadı: [Tüketici Adı Soyadı]

Adresi: [Tüketici Adresi]

Telefon: [Tüketici Telefonu]

E-posta: [Tüketici E-posta Adresi]

Tarih: [Sözleşmenin Tarihi]