1. TARAFLAR

Bu İptal-İade Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda belirtilen taraflar arasında yapılmıştır:

Sağlık Vadi (Hizmet Sağlayıcı):

Adres: [Adres]

Telefon: [Telefon Numarası]

E-posta: [E-posta Adresi]

Vergi Kimlik Numarası: [Vergi Kimlik Numarası]

Misafir (Sipariş Veren):

Adı Soyadı: [Adı Soyadı]

Adres: [Adres]

Telefon: [Telefon Numarası]

E-posta: [E-posta Adresi]

2. SÖZLEŞME KONUSU

Bu Sözleşme, Misafir tarafından Sağlık Vadi tarafından sunulan hizmetin (aşağıda “Hizmet” olarak da anılacaktır) iptal edilmesi ve iade işlemlerini düzenlemektedir.

3. İPTAL VE İADE KOŞULLARI

3.1. Misafir, Tatil Haftası veya Şifa Haftası gibi bir hizmeti satın aldığında, aşağıdaki iptal ve iade koşulları geçerlidir:

  • İptal Tarihinden En Az 30 Gün Önce: Tam iade yapılır.
  • İptal Tarihinden 15-30 Gün Önce: %50 iade yapılır.
  • İptal Tarihinden 14 Gün ve Daha Az Önce: İade yapılmaz.

3.2. İptal işlemleri, Misafirin Sağlık Vadi ile iletişime geçerek yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla bildirmesi gerekmektedir. İptal talepleri, Sağlık Vadi’nin bu talebi aldığı tarih itibariyle geçerli olacaktır.

3.3. İade işlemleri, iptal edilen hizmetin ücretinin Sağlık Vadi tarafından Misafirin ödeme yöntemine iade edilmesini içerir. İade işlemleri, iptal tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde tamamlanır.

4. İPTAL VE İADE YÖNTEMİ

Misafir, iptal ve iade işlemleri için Sağlık Vadi ile aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçmelidir:

[İletişim Bilgileri]

5. SORUMLULUKLAR

5.1. Misafir, bu İptal-İade Sözleşmesi ve Sağlık Vadi’nin iptal ve iade politikalarını kabul ettiğini beyan eder.

5.2. Sağlık Vadi, Misafirin iptal ve iade taleplerini karşılama ve iade işlemini gerçekleştirme yükümlülüğüne sahiptir.

5.3. Misafir, Hizmetin iptali ve iadesi ile ilgili olarak bu Sözleşme ve Sağlık Vadi’nin politikalarına uygun davranmayı kabul eder.

6. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık durumunda taraflar, önce müzakere ve arabulucu yöntemlerini deneyeceklerdir. Arabuluculuk sonucu uyuşmazlık çözülmezse, İlgili yasa ve mahkemelerin yetkili olduğunu kabul ederler.

7. SON HÜKÜMLER

Bu İptal-İade Sözleşmesi, taraflar arasındaki tam ve eksiksiz anlaşmayı teşkil eder ve önceki tüm yazılı veya sözlü anlaşmaları geçersiz kılar. Bu Sözleşme, tarafların yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir tarafa devredilemez veya devredilemez.

Sağlık Vadi

Adı Soyadı: [Yetkilinin Adı Soyadı]

Unvanı: [Yetkilinin Unvanı]

Tarih:

Misafir

Adı Soyadı:

Tarih: