KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

Sağlık Vadisi (“Sağlık Vadisi” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu bilinçle, Sağlık Vadisi ile ilişkilendirilen tüm kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak işlemekteyiz. Bu metin, Sağlık Vadisi olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

KVKK uyarınca Sağlık Vadi, ÖZFET A.Ş. olarak Veri Sorumlusudur. İletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:

Adres: [Şirket Adresi]

Telefon: [Şirket Telefonu]

E-posta: [Şirket E-posta Adresi]

Web Sitesi: [Şirket Web Sitesi]

2. Toplanabilecek Kişisel Veriler

Sağlık Vadisi, sizlere daha iyi hizmet sunmak, iş süreçlerini yönetmek ve yasal gerekliliklere uymak gibi amaçlarla toplanan kişisel verilerin türü, Sağlık Vadisi ile olan etkileşiminize ve kullandığınız hizmetlerin içeriğine bağlı olarak değişebilir. Aşağıda potansiyel olarak toplanabilecek kişisel verilerin örnekleri bulunmaktadır:

 • Kimlik bilgileri (isim, TC kimlik / pasaport no vb.),
 • İletişim bilgileri (e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası vb.),
 • Ödeme bilgileri (ödeme kartı numaraları, fatura adresi, banka hesap bilgileri vb.),
 • Demografik veriler (yaş, cinsiyet, ülke, tercih edilen dil vb.),
 • Rezervasyon bilgileri, konaklama detayları (geliş ve gidiş tarihleri, satın alınan ürünler ve hizmetler vb.),
 • Özel istekler ve özel konaklama gereksinimleri,
 • İletişim geçmişi (yazışmalar, iletişim kayıtları vb.),
 • İlgi alanları ve tercihler,
 • Sağlık verileri (alerjiler, özel sağlık gereksinimleri vb.),
 • Kamera kayıtları, kart anahtar kullanımı ve güvenlik sistemlerinin kullanımıyla ilgili bilgiler,
 • Web sitemiz ve diğer platformlarımızla olan etkileşiminizle ilgili bilgiler.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Bu bilgileri aşağıdaki gibi farklı yöntemlerle toplayabiliriz:

 • Bize Verdiğiniz Bilgiler: Web sitemiz aracılığıyla yaptığınız işlemler, rezervasyonlar, iletişim formları veya diğer iletişim yollarıyla tarafımıza verilen bilgiler.
 • Otomatik Bilgiler: Web sitemizi veya uygulamalarımızı kullanırken otomatik olarak toplanan bilgiler (örneğin, IP adresiniz, tarayıcı bilgileriniz, görüntülenen sayfalar vb.).
 • Otelimize Ziyaret: Otelimizi fiziksel olarak ziyaret ettiğinizde güvenlik kameraları veya diğer güvenlik sistemleri aracılığıyla toplanan bilgiler.
 • Diğer Kaynaklardan Alınan Bilgiler: Kamusal veri tabanları, iş ortakları ve diğer kaynaklardan alınan bilgiler (örneğin, seyahat acenteleri, havayolu şirketleri vb.).

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Sağlık Vadisi, toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleyebilir:

 • Rezervasyonlarınızı ve diğer işlemlerinizi gerçekleştirmek,
 • İstediğiniz hizmetleri sağlamak,
 • Taleplerinizi yanıtlamak,
 • İç iş süreçlerimizi iyileştirmek,
 • Hizmetlerimizi geliştirmek,
 • Kişiselleştirilmiş içerik ve teklifler sunmak,
 • İletişim kurmak,
 • Güvenlik ve emniyeti sağlamak,
 • Yasal gerekliliklere uymak,
 • Diğer ilgili mevzuatlara ve düzenlemelere uymak.

5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Sağlık Vadisi, kişisel verilerinizi yasal gereklilikler, iş süreçleri, güvenlik gereklilikleri ve diğer amaçlar doğrultusunda aşağıdaki gibi üçüncü taraflarla paylaşabilir:

 • İşbirliği yaptığımız üçüncü kişiler,
 • İfa yardımcıları ve alt yükleniciler,
 • Kamu kurumları ve otoriteler,
 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ve diğer danışmanlar.

Kişisel verilerin yurt içine veya yurt dışına aktarılması, veri güvenliği önlemleri altında ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleşebilir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, işleme amacını ve hangi amaçlarla işlendiğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü tarafları öğrenme,
 • Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizi düzeltme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme,
 • Otomatik sistemlerle verileriniz üzerindeki işlem sonuçlarının size zarar vermemesi için itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik yasal dayanaklarını öğrenme,
 • Veri işleme amacına uygun olarak işlenen verilerinizle ilgili olarak taleplerde bulunma.

Bu haklarınızı kullanmak için Sağlık Vadisi ile iletişime geçebilirsiniz. Başvurularınızın yanıtlanması için talep formu doldurmanız gerekebilir.

Sağlık Vadisi, zaman zaman bu aydınlatma metnini güncelleyebilir ve mevzuattaki değişikliklere uyum sağlamak için ilave bilgilendirmeler yapabilir. Bu nedenle, zaman zaman web sitemizi ziyaret ederek güncel bilgilendirmeleri kontrol etmeniz önerilir.